Articol publicat in: Cultura


Maria Magdalena, literal Maria din Magdala, (în ebraic? ???? ?????, „Miriam din Migdal”), a fost o femeie discipol a lui Iisus Hristos, venerat? ca sfânt? în cre?tinism.

În Evanghelia dup? Luca (8, 2), Maria Magdalena este men?ionat? ca prima femeie vindecat? de Iisus Hristos, pe care apoi l-a urmat. Se mai spune c? st?tea lâng? Crucea lui Iisus (Mc 15, 40-41), c? era la mormântul lui Iisus (Mc 15, 47), iar în diminea?a Pa?telui s-a dus la mormânt cu celelalte femei (Mc 16, 1-8). Domnul înviat i s-a ar?tat mai întâi ei ?i a trimis-o s? duc? vestea Învierii ucenicilor (Mc 16, 9; In 20, 14-18).

În Biblie mai apare scris despre ea în Noul Testament în urm?toarele versete: Tot în prima zi, a Invierii, Domnul s-a ar?tat întâi Mariei Magdalena, din care scosese ?apte demoni! (Marcu 16,9). Ea st?tea afar? lâng? mormântul gol ?i plângea ?i plecându-se spre mormânt a v?zut doi îngeri în ve?minte albe, unde a fost trupul Lui Iisus. Îngerii au întrebat-o: Femeie, de ce plângi? Pe cine cau?i? Ea a r?spuns: C? au luat pe Domnul meu ?i nu ?tiu unde L-au pus! Apoi întorcându-se înapoi a v?zut pe Iisus, care a întrebat-o: Femeie, de ce plângi? Pe cine cau?i? Ea crezând c? este gr?dinarul, I-a zis: Doamne, dac? Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus ?i eu Îl voi ridica! Iisus iar??i i-a zis: Marie! Ea întorcându-se ?i vazând c? este Iisus, a exclamat în evreie?te: Rabuni! (adic? Înva??torule). Apoi Iisus a trimis-o la propov?duirea Evangheliei ?i Maria Magdalena a mers ?i a vestit ucenicilor c? a v?zut pe Domnul. (Ioan 20,11-18).

Devenit? un adev?rat „apostol al Apostolilor”, Maria Magdalena a r?mas împreun? cu ucenicii Domnului ?i cu Maica Sa, bucurându-se cu to?i de Înviere. Ea a fost prezent? ?i pe Muntele M?slinilor la În?l?are Domnului, precum ?i în casa cu foi?or, în ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt s-a coborât în chip de limbi de foc peste to?i cei prezen?i (Faptele Apostolilor cap.2).

Tradi?ia ne spune c? Maria Magdalena a propov?duit credin?a cre?tin? pân? la sfâr?itul vie?ii sale, ajungând în periplurile sale misionare în multe locuri precum Egipt, Fenicia, Siria, Galia ?i chiar la Roma. A petrecut o vreme ?i la Efes, unde l-a întâlnit pe Apostolul Ioan, care o avea cu sine ?i pe Maica Domnului.

Împlinindu-?i misiunea vie?ii sale, Maria Magdalena s-a mutat la Domnul, fiind cinstit? ca o sfânt? chiar de c?tre cei care au cunoscut-o. Indiferent cum au r?st?lm?cit unii oameni persoana ei, pilda vie?ii Mariei Magdalena este una a unei femei sfinte, dedicat? cu totul slujirii lui Dumnezeu ?i propov?duirii adev?rului Evangheliei în lume.


Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
  • email
  • Twitthis