Articol publicat in: Cultura


Primii cre?tini au postit probabil dup? obiceiul iudaic , dar Biserica cre?tin? nu a adoptat nici unul din posturile evreilor. Primele prescrip?ii cu privire la post se g?sesc n Didahia (nv???tura) celor 12 apostoli (capitolul 8), care fixeaz? zilele de miercuri ?i vineri ca zile de post pentru cre?tini, n locul postului iudaic de luni ?i joi. Apoi, Canoanele Apostolice (66 ?i 69), Didascalia (capitolul 21) ?i Constitu?iile Apostolice prescriu postul nainte de hirotonie, practicat nc? din epoca apostolica (Fapte 13, 2-3), nainte de botez ?i de mp?rt??ire, nainte de Pa?ti, postul pentru peniten?i, precum ?i posturile de miercuri ?i vineri ?i cele din preajma s?rb?torilor mari.

Astfel, posturile de o zi din cursul anului bisericesc ortodox sunt urm?toarele:

 • miercurile ?i vinerile de peste an (cu excep?ia celor de har?i S?pt?mna n care e permis s? se m?nnce de frupt miercurea ?i vinerea). ntr-o zi de miercuri au luat c?rturarii ?i fariseii hot?rrea de a ucide pe Mntuitorul, iar ntr-o zi de vineri au adus-o la ndeplinire, prin judecarea, osndirea la moarte ?i r?stignirea Mntuitorului;
 • s?rb?toarea n?l??rii Sfintei Cruci (14 septembrie), n care postim n orice zi ar c?dea, chiar ?i duminic?, deoarece ea ne aminte?te de patimile ndurate de Mntuitorul pe Cruce;
 • ziua ajunului Bobotezei (5 ianuarie) – zi de post des?vr?it, pn? la vremea Ceasului IX;
 • ziua T?ierii capului Sfntului Ioan Botez?torul ( 29 august ), n care postim de asemenea n orice zi a s?pt?mnii ar c?dea, n amintirea celui mai aspru postitor ?i zelos propov?duitor al poc?in?ei;
 • postul din zilele de luni – practicat, de regul?, n m?n?stiri, fiind benevol sau facultativ pentru ceilal?i cre?tini.

Posturile de mai multe zile din cursul anului bisericesc ortodox sunt n num?r de patru, fiind n leg?tur? cu s?rb?torile mari din cele patru anotimpuri ?i anume:

 • Postul Na?terii Domnului (al Cr?ciunului) – postul de iarn?;
 • Postul Pa?tilor sau Paresimile sau Patruzecimea – postul de prim?var?;
 • Postul Sfin?ilor Apostoli (Petru ?i Pavel) – postul de var?;
 • Postul Adormirii Maicii Domnului – postul de toamn?.

(sursa: util21.ro)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?

Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
 • email
 • Twitthis