Articol publicat in: Cultura


sursa: orthodoxwiki.org

Intrarea Maicii Domnului în Biseric?, numit? ?i Aducerea Maicii Domnului la Templu, este unul din Praznicele Împ?r?te?ti ale Bisericii Ortodoxe, s?rb?torit? în 21 noiembrie.

În conformitate cu tradi?ia, Fecioara Maria a fost dus? de p?rin?ii s?i Ioachim ?i Ana la Templul Evreiesc din Ierusalim pe când era copil?, unde a tr?it ?i slujit ca fecioar? în Templu pân? la logodna ei cu Sfântul Iosif. Unul din izvoarele cele mai vechi ale acestei tradi?ii este Protoevanghelia lui Iacov, una din Evangheliile neincluse în canonul Scripturii, Evanghelia Copil?riei dup? Iacob.

Maria a fost primit? solemn de comunitatea templului, condus? de preotul Zaharia, tat?l lui Ioan Botez?torul. A fost condus? în acel loc sfânt ca s? devin? ea îns??i „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, biseric? vie ?i templu al pruncului dumnezeiesc care se va na?te din ea. Biserica vede în aceast? s?rb?toare ziua în care templul material din Ierusalim înceteaz? a mai fi locuin?a lui Dumnezeu.

Istoric

Intrarea Maicii Domnului în Biseric? este cea mai nou? s?rb?toare închinat? Maicii Domnului, înscris? în calendar din secolul al VI-lea, dup? ce s-a ridicat la Ierusalim, sub domnia împ?ratului Iustinian, o biseric? numit? „Sfânta Maria cea Nou?”. S?rb?toarea, cu dat? fix? (21 noiembrie), s-a extins apoi în tot Orientul cre?tin ?i în Occident. Este marcat? cu cruce ro?ie în calendar ?i este zi de dezlegare la pe?te.

S?rb?torirea zilei

În seara de dinaintea s?rb?torii, la Vecernie se citesc texte din Vechiul Testament care sunt considerate a trimite la Maica Domnului, pentru c? ea va deveni templul viu al lui Dumnezeu. La fiecare citire se spune „pentru c? slava lui Dumnezeu a umplut templul Domnului Dumnezeu Atotputernic.” (Ie?irea 40,1-5, 9-10, 16, 34-35; I Regi 7,51; 8,1, 3-4, 6-7, 9-11; ?i Ezechiel 43,27-44).

Uneori, în diminea?a s?rb?torii se sluje?te ?i o Utrenie. Citirile din Evanghelie sunt de la Luca 1,39-49, 56. Este citit? la toate s?rb?torile Maicii Domnului ?i include Cântarea Maicii Domnului: „M?re?te sufletul meu pe Domnul. ?i s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, C? a c?utat spre smerenia roabei Sale. C?, iat?, de acum m? vor ferici toate neamurile

În ziua s?rb?torii se sluje?te Sfânta Liturghie. Citirea Apostolului este din Evrei 9,1-7, ?i vorbe?te despre tabernacolul Vechiului Leg?mânt. Citirea din Evanghelie este din Luca 10,38-42 ?i 11,27-28, citite una dup? alta; aceast? citire este aceea?i pentru toate s?rb?torile Maicii Domnului. În ea, Domnul spune: „binecuvânta?i sunt aceia care aud cuvântul Domnului ?i îl urmeaz?!”

Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
  • email
  • Twitthis