Articol publicat in: Cultura


Originea termenului (etimologie)

Cei mai mul?i cercet?tori (Pericle Papahagi, Vasile Prvan, Sextil Pu?cariu, Teodor Capidan, Nicolare Dr?ganu) consider? c? termenul provine din latinescul calatio cu forma sa de acuzativ calationem . La romani prin calatio se n?elegea convocarea poporului de c?tre preo?ii p?gni n fiecare zi de nti a lunii pentru anun?area s?rb?torilor din luna respectiv?, ?i, prin extindere , s?rb?toarea n general, c?ci cea mai important? calatio era aceea de la 1 ianuarie. Este lucru bine ?tiut c? pn? c?tre sfr?itul secolului al IV-lea, na?terea lui Hristos se s?rb?torea odat? cu Boboteaza la 6 ianuarie, cnd se obi?nuia s? se fac ? anun?area s?rb?torilor de peste an (Pa?ti, etc.). ?i cum celor de cur nd cre?tina?i din Dacia ?i din sudul Dun?rii aceast? anun?are li se p?rea apropiat? de s?rb?toarea p?gn? calatio, au denumit cu acest termen s?rb?toarea cre?tin? a na?terii lui Hristos.

Al?i cercet?tori (ntre care Aron ?i Ovid Densu?ianu, Al Rosetti, Al. Graur ?.a.) deriv? cuvntul Cr?ciun din etimonul creatio (cu acuzativul creationem , n latina vulgar? creation / creatiun ) deci ziua cre?rii sau a facerii lui Iisus. De?i s-ar putea obiecta c? acesta ar fi o concep?ie arian? (care socote?te c? Fiul este o creatur? a Tat?lui), se poate r?spunde c? poporul care a creat termenul nu putea cunoa?te (?i nu cunoa?te nici acum) asemenea subtilit??i teologice. n reac?ie la aceast? ambiguitate, elitele biserice?ti au nlocuit aceste termen popular cu acela de s?rb?toarea N?scutului (tot de origine latin?), a?a cum se constat? n Evanghelia nv???toare din 1642 ?i n Cazania lui Varlaam din 1643, pe baza aceluia?i termen deci cu care ?i celelalte limbi neolatine (romanice) – ?i nu numai – au derivat numele s?rb?torii (Nol, Natale, Navidad, Nativity).

Alte etimoane latine care au fost propuse de lingvi?ti, f?r? a fi convins un num?r suficient de speciali?ti, sunt (in) carnationem (Lexiconul de la Buda), crastinum (Hasdeu 615) ?i Christi ieiunium (Schuchardt, Literaturblatt VII, 154). Termenul apare cu diverse semnifica?ii sau ca nume propriu n mai multe limbi care au fost n contact cu romna: lb. bulgara, lb. ucrainean?, lb. srbeasc?, rusa veche ?i lb. rusa (rusa modern?).

Pe de alt? parte, o posibil? etimologie poate fi legat? de denumirea unei vechi s?rb?tori p?gne a slavilor vestici ?i anume Korochun , Kra?n, Karachun (n limba maghiara Karcsony nseamn? chiar Cr?ciun iar cuvntul a fost preluat odat? cu cre?tinismul de la slavi).

(sursa: ro.wikipedia)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

Share on FacebookShare on Facebook

Share and Enjoy:
  • email
  • Twitthis