Postări etichetate datini

?i-am luat un m?r?i?or

Martie

de Lucian Blaga

Din caier nc?lcit de nouri

toarce vntul

fire lungi de ploaie.

Flusturatici fulgi de nea

s-ar a?eza-n noroi,

dar cum li-e sil? -

se ridic? iar

?i zboar? sa-?i g?seasc?

cuib de ramuri.

Vnt ?i-i frig -

iar mugurii

prea lacomi de lumin?

i?i zgulesc acum

urechile n guler.

(1919)

Etichete: , ,

Postul Cr?ciunului (5)

autor: Adrian Cocosila

Postul Cr?ciunului – perioada de preg?tire pentru Na?terea Domnului

A nceput Postul Cr?ciunului. A nceput restaurarea chipului tot mai palid al lui Dumnezeu din om. Ce minunat lucru se petrecea nainte de c?derea n p?cat. Omul r?spundea lui Dumnezeu f?r? s? se ascund?. Iar r?spunsul sau era unul binepl?cut lui Dumnezeu. Iar c? omul s? ofere nencetat r?spuns bun, prime?te porunca de a nu mnca din pomul cuno?tin?ei binelui ?i r?ului. ?tim c? omul nesocote?te porunca dat?, iar bunurile p?mnte?ti nceteaz? a mai fi o surs? de comuniune cu Dumnezeu. Astfel, rela?ia dintre om ?i lume duce la stric?ciune progresiv? ?i la moarte. Concentrndu-?i interesul asupra sim?urilor trupe?ti ?i nmul?e?te satisfac?iile trupe?ti, dar i cre?te nefericirea. Ajunge s? ?i identifice existenta cu mijloacele ?i confortul pe care le are la dispozi?ie. Iar cnd le pierde pe acestea, simte c? ?i pierde ns??i existen?a. Iat? unde a ajuns omul.

Prin post, prin limitarea cantit??ii de hran? precum ?i a pl?cerilor, credinciosul se mpotrive?te legii p?catului ?i-L introduce pe Dumnezeu n via?a sa. ?i dore?te ca nimic s? nu mai fie f?r? voia S?. Iar aceast? dorin?? aduce adev?rata odihn?. Din contr?, confortul material provoac? paralizie spiritual?. l ?ine pe om prizonier cotidianului ?i cnd este strig?t de Creator, omul nu mai poate r?spunde dect sub aceast? form?: Sunt gol ?i m-am ascuns.

Dezleg?ri n Postul Cr?ciunului

Dup? rnduiala din pravile, n timpul acestui post, miercurea ?i vinerea nu mnc?m cu untdelemn ?i nu bem vin. n aceste dou? zile postim pn? la ora 3-4 p.m., cnd mnc?m hrana uscat? sau legume fierte . Dac? se ntmpl? s? cad? miercuri ?i vineri un sfnt care s? aib? Doxologie mare, dezleg?m numai la untdelemn ?i la vin ?i mnc?m o singur? dat? n zi. Dac? s-ar ntmpla miercuri sau vineri s? cad? un sfnt care are Priveghere, dezleg?m la untdelemn, la vin ?i la pe?te. ?i dac? se va ntmpla pomenirea sfntului al c?ruia este hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni mnc?m pe?te.

Mar?i ?i joi nu mnc?m pe?te ci numai untdelemn ?i vin. Dac? se ntmpl? s? cad? un sfnt mar?i sau joi, care s? aib? Doxologie mare, atunci mnc?m pe?te.

Smbetele ?i duminicile mnc?m pe?te.

La s?rb?toarea Intr?rii N?sc?toarei de Dumnezeu n Biseric?, n orice zi se va s?rb?tori, chiar dac? va fi miercuri sau vineri dezleg?m ?i la pe?te.

Din ziua a 20 a pn? n ziua a 25 a lunii decembrie, chiar de va fi vreun sfnt, n ziua de smb?t? ?i duminica nu mnc?m pe?te.

n tipicul Sfntului Sava ntlnim urm?toarele preciz?ri: Deci suntem datori n aceste 40 de zile s? p?zim n fiecare s?pt?mn?, trei zile postndu-le f?r? untdelemn ?i vin: luni, miercuri ?i vineri. Iar dac? se va ntmpla vreun sfnt mare n aceste zile ntru pomenirea lui dezleg?m ?i facem praznic pentru dragostea sfntului. Adic? n ziua a 16-a, a 23-a ?i a 30-a ale lunii noiembrie. ?i n zilele 4,5,6, 9, 17 ?i 20 ale lunii decembrie. Dac? aceste zile se vor ntmpla mar?i sau joi atunci mnc?m pe?te iar dac? va fi luni, miercuri sau vineri dezleg?m numai la untdelemn ?i vin, iar pe?te nu mnc?m n afar? de faptul dac? se va ntmpla s? fie hramul Bisericii. Deci dac? se va ntmpla hramul vreunui sfnt dintre ace?tia n m?n?stire atunci dezleg?m la pe?te ?i la vin n orice zi ar c?dea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc s? postim ?i la pe?te, s? nu mai facem nici un fel de dezleg?ri, n afar? de smb?t? ?i duminic? ?i de va fi hramul vreunui sfnt (cnd se dezleag?).

Rnduieli liturgice specifice Postului Na?terii Domnului

n timpul Postului Na?terii Domnului, ncepnd cu data de 21 noiembrie, se introduc n cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Na?terii Domnului, care se cnt? pn? n dat? de 30 decembrie inclusiv. n aceast? perioad? a Postului Cr?ciunului, la Ceasuri ?i Pavecerni?? nu sunt cntate stihirile ?i nici troparele, ci toate sunt rostite. Dac? ajunul Cr?ciunului cade smb?t? sau dumnic?, slujba Ceasurilor mp?r?te?ti se mut? n vinerea dinainte, aceast? zi devenind aliturgic?. De asemenea, dac? ajunul Cr?ciunului cade n zilele de luni pn? vineri se va oficia n aceast? zi Liturghia Sntului Vasile cel Mare, urmnd ca n ziua praznicului s? se s?vr?easc? Sfnta Liturghie a Sfntului Ioan Gur? de Aur. Dac? ajunul va fi smb?t? sau dumnic?, n ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfntului Ioan Gur? de Aur, iar n ziua Cr?ciunuluiLiturghia Sfntului Vasile cel Mare unit? cu Vecernia.

(sursa: crestinortodox.ro)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

ASTAZI VIN SI-MI PLEC GENUNCHII

Vezi mai multe video din muzica

Etichete: , , , ,

Postul Cr?ciunului (4)

(sursa: ro.wikipedia)

Istoria s?rb?torii

Cr?ciunul este serbat de c?tre cre?tini pe 25 decembrie dup? cel pu?in trei secole de la moartea personajului principal al evangheliilor, anume ncepnd cu secolul al IV-lea n Vest ?i ncepnd cu cel de-al V-lea secol n Est . Ini?ial, s?rb?toarea na?terii lui Hristos era ?inut? pe 6 ianuarie, istoricii ?tiind azi c? ea se celebra deja n 336 e.n. la Roma (n Est, Boboteaza, serbat? la data de 6 ianuarie ncepnd cu secolul al IV-lea, celebra pe atunci na?terea, botezul ?i primul miracol al lui Iisus, n timp ce gnosticii (sect? cre?tin? considerat? eretic? de c?tre cre?tinismul canonic) serbau aceea?i Epifanie n Egipt, nc? din secolul al II-lea, tot la data de 6 ianuarie, cnd, n viziunea lor, Iisus s-a ar?tat ca Fiul lui Dumnezeu la botez. Sextus Julius Africanus, un cre?tin din secolul al III-lea, este primul care alege n 221 e.n. aceast? dat? pentru na?terea lui Iisus, care ns? nu va fi celebrat? nc? mult? vreme de c?tre ceilal?i cre?tini, care preferau 6 ianuarie.

n primele dou? secole cre?tine, a existat o puternic? opozi?ie la celebrarea zilelor de na?tere a martirilor ?i a lui Iisus. Numero?i P?rin?i ai bisericii au emis comentarii sarcastice privitoare la obiceiul p?gn de a celebra zile de na?tere, cnd, de fapt, sfin?ii ?i martirii trebuiau, n viziunea lor, s? fie celebra?i la data matririului lor, adica la data adev?ratei lor na?teri din prespectiva bisericii. Mul?i cre?tini ai primelor secole erau scandaliza?i ?i de veselia ?i festivismul celebr?rii, pe care l vedeau ca fiind o reminiscen?? a p?gnismului, n special al Saturnaliilor romane.

Ei aveau dreptate s? afirme asta: plasarea s?rb?torii na?terii lui Iisus Hristos din momentul n care aceasta a nceput s? fie celebrat? de cre?tini, exact la finele lui decembrie sau nceputul lui ianuarie (adic? 25 decembrie sau 6 ianuarie), se datora copierii tradi?iilor p?gne, c?ci Evanghelia nu d? nici un detaliu despre data na?terii lui Iisus.

Din motive politice, a?a cum sugereaz? istoricul Edward Gibbon, ierarhia cre?tin? a considerat copierea s?rb?torilor ?i a riturilor p?gne ca fiind solu?ia r?spndirii accelerate a cultului lor n mase, mase care pe atunci erau puternic ata? ate vechilor s?rb?tori ?i practici rituale p?gne.

Factorul pentru care primii cre?tini au ales datele de 25 decembrie sau 6 ianuarie ca moment al na?terii zeului lor, a fost deci c? la aceste date, n lumea roman?, germanic? ?i oriental? se celebrau diverse date de na?tere ale altor zei. Povestea unui zeu salvator n?scut din fecioar? pe 6 ianuarie sau 25 decembrie, nu era deloc nou?, cele mai multe culte p?gne ale vremii adornd cte un astfel de zeu. Astfel, pe 6 ianuarie, data solsti?iului egiptean, era celebrat? rev?rsarea apelor Nilului ?i n cultele misterelor locale na?terea eonului din fecioar?. Epifaniu, scriitor cre?tin, red? n lucrare sa ritul celebr?rilor din 6 ianuarie ?i semnifica?ia acestuia la egipteni ?i la arabii Petra-ei (Eleusa, unde se serba na?terea pruncului-zeu Dusares din fecioar?. Alt scriitor cre?tin, anume Ipolit, descrie cum la Eleusis, n Grecia, se celebra tot atunci s?rb?toarea misterelor, cnd ierofantul exclama la na?terea pruncului sacru: Fecioara care era grea a conceput ?i a n?scut un fiu!. Tot pe 6 ianuarie grecii s?rb?toreau na?terea zeului Dionisie, zeul care ca ?i Iisus, transforma apa n vin.

O s?rb?toare popular? la Roma celebra pe 25 decembrie na?terea Soarelui nenvins (Dies Solis Invicti Nati, Deus Sol Invictus ), ca simbol al rena?terii soarelui ?i alung?rii iernii (ca ?i Saturnaliile). Odat? ce cre?tinii au abandonat celebrarea na?terii zeului lor pe 6 ianuarie optnd pentru data de 25 decembrie, scriitorii cre?tini fac frecvente leg?turi ntre rena?terea soarelui ?i na?terea lui Hristos. Triburile nordeuropene (germanice) celebrau ?i ei la aceea?i dat? Iule, pentru a comemora rena?terea soarelui d?t?tor de lumin? ?i c?ldur?, de maniera n care ?i cre?tinii spuneau despre zeul lor n?scut tot atunci, c? este Lumina lumii. Reprezent?rile numismatice romane ale lui Sol invictus prezint? adesea un chip cu o coroan? de raze, a?a cum n primele reprezent?ri cre?tine Iisus avea ?i el o coroan? de spini.

Astfel c?, n secolul al V-lea chiar, n vremea papei Leon nti, erau cre?tini care afirmau c? serbeaz? nu att na?terea lui Hristos, ct a zeului-soare, fapt care l-a determinat pe acest pap? s?-i mustre pe r?t?ci?i, ns? nu negnd cumva c? trebuie cinstit zeul-soare, ci doar c? nu trebuie cinstit mai mult dect Hristos (Sermo XXII).

Unul dintre zeii cei mai populari la Roma n perioada ridic?rii cre?tinismului, anume Mitra, avea ?i el ziua de na?tere serbat? pe 25 decembrie. Mitra era un zeu persan al c?rui cult ?i rit era ?i foarte asem?n?tor cre?tinismului, a?a cum constata scriitorul cre?tin Iustin Matir n Apologia sa prin secolul al II-lea, a?a cum va remarca mai trziu ?i Tertulian la debutul secolului III. (De praescritione haereticorum). Pe la mijlocul secolului al III-lea, Sfntul Ciprian cartaginezul, clama extaziat: Oh, ce magic? lucrare a Providen?ei c? ziua n care Soarele s-a n?scut Hristos ?i el se na?te!. Cre?tinii secolului al III-lea credeau c? crea?ia lumii a avut loc la echinoc?iul de prim?var?, pe atunci plasat pe 25 martie; prin urmare, noua crea?ie prin ntruparea lui Hristos (concep?ia), trebuia, n viziunea lor, s? aib? loc tot pe 25 martie, moment de la care num?rndu-se 9 luni (sarcina, gesta?ia) se ob?inea data de 25 decembrie.

S?rb?torile din jurul solsti?iului de iarn? au, dup? cum se vede, o origine precre?tin?. Ele sunt legate n mod indisolubil de evenimentele astronomice care au loc n acea perioad?.

Evenimentele astronomice, care n vechime permiteau stabilirea datelor pentru monta animalelor, sem?n?turi ?i m?surarea rezervelor de hran? pentru iarn? ntre recolte, ne permit s? n?elegem apari?ia diferitelor mitologii ?i tradi?ii culturale. n noaptea solsti?iului de iarn?, un observator aflat n emisfera nordic? poate observa cum cele trei stele din centura lui Orion se aliniaz? cu cea mai str?lucitoare stea din est, Sirius, indicnd puntcul unde va r?s?ri soarele n diminea?a de dup? solsti?iul de iarn?. De la data solsti?iului de var?, soarele a descris un arc de cerc descresc?tor de-a lungul cerului sudic. La data solsti?iului de iarn?, soarele ?i opre?te coborrea pe cer iar durata de lumin? zilnic? atinge minimul pentru 3 zile, timp n care soarele nu ?i modific? pozi?ia pe orizont. Dup? acest moment soarele ?i ncepe ascensiunea pe cerul nordic iar durata zilelor ncepe s? creasc?. Bazndu-se pe aceste fapte, multe culturi dau acestui interval interpretarea unei rena?teri a soarelui ?i a unei ntoarceri a luminii. Aceast? ntoarcere este s?rb?torit? din nou la data echinoxului de prim?var?, cnd durata zilei o egaleaz? pe cea a nop?ii. (dat? de care se leag? n cre?tinism s?rb?torirea Pa?telui).

(sursa: ro.wikipedia)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

Etichete: , , , ,

Obiceiuri din Postul Cr?ciunului (1)

?ez?torile de iarn? din Postul Cr?ciunului

sursa: crestinortodox.ro

Dup? L?satul Secului de Cr?ciun, ncepea sezonul ?ez?torilor. Era singura adunare n care se veseleau oamenii n Postul Cr?ciunului. ?ez?torile erau organizate n serile zilelor lucr?toare, la una sau mai multe case. n zilele de s?rb?toare sau duminica, nu se f?ceau ?ez?tori. Aceste ?ez?tori puteau s? aib? ?i un caracter de ntrajutorare, dac? ?inem seama c? femeile se ajutau ntre ele la torsul lnii. Se mncau boabe de porumb fiert , nuci, fructe uscate ?i alune.

n vechime oamenii erau de omenie, nu st?teau pe gnduri cnd era vorba s? ajute pe cineva. Locul desf??ur?rii era anun?at din timp. Principalele preocup?ri n Postul Cr?ciunului erau torsul ?i ?esutul. ns?, nu trebuie s? uit?m c? n cadrul acestora se comentau evenimentele cele mai importante din via?a satului, se cnta, se rosteau proverbe ?i se nv??au colindele pentru Cr?ciun. Era locul n care nv??ai ce este potrivit firii ?i ce nu e bine s? faci.

Dac? ?ez?toarea avea ca scop ntrajutorarea, se torcea lna persoanei care le g?zduia. n cazul n care era un prilej de ntrunire comunitar?, fiecare persoan? ?i aducea de acas? lna pentru tors. Fetele tinere erau nso?ite la ?ez?toare de mam? sau de bunic?. n cadrul ?ez?torilor, niciodat? nu coseau c?m??i. Acest lucru era f?cut de fiecare persoan?, n propria cas?.

Fl?c?ii mergeau pe la casele n care aveau loc ?ez?torile, nso?i?i de muzican?i. Cnd ace?tia intrau n aceste case, munca era abandonat?. Se juca, iar pentru fetele tinere era locul unde nv??au pa?ii de joc.

Ast?zi vedem s?rb?torile cu ochii omului modern. Nu mai ?tim de ?ez?tori, nu mai facem mncare de prune, nu mai d?ruim colaci ?i nuci, nu mai postim. ?esutul mai este cunoscut doar de cteva b?trne. Nu se mai g?te?te n oale de lut sau n ceaunul de tuci de pe pirostrii. Ce era pe vremea bunicilor, nu mai este prezent. A p?truns noul!

Adrian Coco?il?

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

Etichete: , , ,

Postul Cr?ciunului (3)

Originea termenului (etimologie)

Cei mai mul?i cercet?tori (Pericle Papahagi, Vasile Prvan, Sextil Pu?cariu, Teodor Capidan, Nicolare Dr?ganu) consider? c? termenul provine din latinescul calatio cu forma sa de acuzativ calationem . La romani prin calatio se n?elegea convocarea poporului de c?tre preo?ii p?gni n fiecare zi de nti a lunii pentru anun?area s?rb?torilor din luna respectiv?, ?i, prin extindere , s?rb?toarea n general, c?ci cea mai important? calatio era aceea de la 1 ianuarie. Este lucru bine ?tiut c? pn? c?tre sfr?itul secolului al IV-lea, na?terea lui Hristos se s?rb?torea odat? cu Boboteaza la 6 ianuarie, cnd se obi?nuia s? se fac ? anun?area s?rb?torilor de peste an (Pa?ti, etc.). ?i cum celor de cur nd cre?tina?i din Dacia ?i din sudul Dun?rii aceast? anun?are li se p?rea apropiat? de s?rb?toarea p?gn? calatio, au denumit cu acest termen s?rb?toarea cre?tin? a na?terii lui Hristos.

Al?i cercet?tori (ntre care Aron ?i Ovid Densu?ianu, Al Rosetti, Al. Graur ?.a.) deriv? cuvntul Cr?ciun din etimonul creatio (cu acuzativul creationem , n latina vulgar? creation / creatiun ) deci ziua cre?rii sau a facerii lui Iisus. De?i s-ar putea obiecta c? acesta ar fi o concep?ie arian? (care socote?te c? Fiul este o creatur? a Tat?lui), se poate r?spunde c? poporul care a creat termenul nu putea cunoa?te (?i nu cunoa?te nici acum) asemenea subtilit??i teologice. n reac?ie la aceast? ambiguitate, elitele biserice?ti au nlocuit aceste termen popular cu acela de s?rb?toarea N?scutului (tot de origine latin?), a?a cum se constat? n Evanghelia nv???toare din 1642 ?i n Cazania lui Varlaam din 1643, pe baza aceluia?i termen deci cu care ?i celelalte limbi neolatine (romanice) – ?i nu numai – au derivat numele s?rb?torii (Nol, Natale, Navidad, Nativity).

Alte etimoane latine care au fost propuse de lingvi?ti, f?r? a fi convins un num?r suficient de speciali?ti, sunt (in) carnationem (Lexiconul de la Buda), crastinum (Hasdeu 615) ?i Christi ieiunium (Schuchardt, Literaturblatt VII, 154). Termenul apare cu diverse semnifica?ii sau ca nume propriu n mai multe limbi care au fost n contact cu romna: lb. bulgara, lb. ucrainean?, lb. srbeasc?, rusa veche ?i lb. rusa (rusa modern?).

Pe de alt? parte, o posibil? etimologie poate fi legat? de denumirea unei vechi s?rb?tori p?gne a slavilor vestici ?i anume Korochun , Kra?n, Karachun (n limba maghiara Karcsony nseamn? chiar Cr?ciun iar cuvntul a fost preluat odat? cu cre?tinismul de la slavi).

(sursa: ro.wikipedia)

Tem? dezvoltat? simultan pe blogul Cronopedia ?i n re?elele RoGrup, n fapt de sear? cu Lenu?, Altmarius

Etichete: , , , ,

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X