Postări etichetate povesti

Sarea n bucate…

A fost odat? ca niciodat?, n acele vremuri de poveste, cnd f?cea plopu?orul pere ?i r?chita minciunele, cnd se b?teau ur?ii n coad?, cnd se luau de gt lupii cu mieii de se s?rutau, nfr??indu-se, cnd se potcovea puricele la un picior cu nou?zeci ?i nou? de oca de fier ?i s-arunca n slav? cerului, de ne aducea pove?ti"

Etichete:

Povestea cuielor

Exist? n Cambridge un pod peste rul Cam ce se nume?te Podul Matematic sau Podul lui Newton . Legenda spune c? acest pod realizat din brne de lemn ar fi fost crea?ia lui Isaac Newton ?i c? a fost construit astfel nct brnele s? se sus?in? unele pe altele, f?r? s? fie nevoie de niciun cui.

Tot legenda spune c? podul a rezistat pn? cnd ni?te savan?i curio?i, dup? vreun secol, l-au demontat pentru a-i afla misterul ?i, desigur, la remontare, a trebuit s? fie prins n cuie pentru c? ?mecheria nu a mai ie?it.

Mai deun?zi se f?cea public rezulatul unui sondaj de opinie care oferea un top al personalit??ilor care au avut cea mai mare influen?? n dezvoltarea omenirii. Isaac Newton era pe primul loc, pe locul doi, Isus Cristos. Nu se mai ?tie cine era pe locul trei ?i dac? ?i acea persoan? ar fi putut s? lege lucrurile f?r? cuie, c? primii doi.

Oricum, pentru marea mas? a celor care nu pot face minuni, este nevoie de acest simplu, banal ?i indispensabil obiect: cuiul.


Etichete: ,

Să ne-amintim poveşti…

Cinci pni
de Ion Creang?
sursa: ro.wikisource  

 Doi oameni, cunoscu?i unul cu altul, c?l?toreau odat?, vara, pe un drum. Unul avea n traista sa trei pni, ?i celalalt dou? pni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei r?chi?i pletoase, lng? o fntn? cu ciutur?, scoate fiecare pnile ce avea ?i se pun s? m?nnce mpreun?, ca s? aib? mai mare poft? de mncare.
Tocmai cnd scoaser? pnile din traiste, iaca un al treile drume?, necunoscut, i ajunge din urm? ?i se opre?te lng? dn?ii, dndu-le ziua bun?. Apoi se roag? s?-i deie ?i lui ceva de mncare, c?ci e tare fl?mnd ?i n-are nimica merinde la dnsul, nici de unde cump?ra.
Poftim, om bun, de-i osp?ta mpreun? cu noi, ziser? cei doi drume?i c?l?torului str?in; c?ci mila Domnului! unde m?nnc? doi mai poate mnca ?i al treilea.
C?l?torul str?in, fl?mnd cum era, nemaia?teptnd mult? poftire, se a?az? jos lng? cei doi, ?i ncep a mnca cu to?ii pne goal? ?i a be ap? rece din fntn?, c?ci alt? ud?tur? nu aveau. ?i m?nnc? ei la un loc tustrei, ?i m?nnc?, pn? ce g?tesc de mncat toate cele cinci pni, de parc? n-au mai fost.
Dup? ce-au mntuit de mncat, c?l?torul str?in scoate cinci lei din pung? ?i-i d?, din ntmplare, celui ce avusese trei pni, zicnd:
Primi?i, v? rog, oameni buni, aceast? mic? mul??mit? de la mine, pentru c? mi-a?i dat demncare la nevoie; ve?i cinsti mai ncolo cte un pahar de vin, sau ve?i face cu banii ce ve?i pofti. Nu sunt vrednic s? v? mul??mesc de binele ce mi-a?i f?cut, c?ci nu vedeam lumea naintea ochilor de fl?mnd ce eram.
Cei doi nu prea voiau s? primeasc?, dar, dup? mult? st?ruin?? din partea celui al treilea, au primit. De la o vreme, c?l?torul str?in ?i-a luat ziua bun? de la cei doi ?i apoi ?i-a c?utat de drum. Ceilal?i mai r?mn oleac? sub r?chit?, la umbr?, s? odihneasc? bucatele. ?i, din vorb? n vorb?, cel ce avuse trei pni d? doi lei celui cu dou? pni, zicnd:
?ine, frate, partea dumitale, ?i f? ce vrei cu dnsa. Ai avut dou? pni ntregi, doi lei ?i se cuvin. ?i mie mi opresc trei lei, fiindc-am avut trei pni ntregi, ?i tot ca ale tale de mari, dup? cum ?tii.
Cum a?a?! zise cel?lalt cu dispre?! pentru ce numai doi lei, ?i nu doi ?i jum?tate, partea dreapt? ce ni se cuvine fiec?ruia? Omul putea s? nu ne deie nimic, ?i atunci cum r?mnea?
Cum s? r?mie? zise cel cu trei pni; atunci a? fi avut eu poman? pentru partea ce mi se cuvine de la trei pni, iar tu, de la dou?, ?i pace bun?. Acum, ns?, noi am mncat degeaba, ?i banii pentru pne i avem n pung? cu prisos: eu trei lei ?i tu doi lei, fiecare dup? num?rul pnilor ce am avut. Mai dreapt? mp?r?eal? dect aceasta nu cred c? se mai poate nici la Dumnezeu sfntul…
Ba nu, prietene, zice cel cu dou? pni. Eu nu m? ?in c? mi-ai f?cut parte dreapt?. Haide s? ne judec?m, ?i cum a zice judecata, a?a s? r?mie.
Haide ?i la judecat?, zise cel?lalt, dac? nu te mul??me?ti. Cred c? ?i judecata are s?-mi g?seasc? dreptate, de?i nu m-am trt prin judec??i de cnd sunt.
?i a?a, pornesc ei la drum, cu hot?rrea s? se judece. ?i cum ajung ntr-un loc unde era judec?torie, se nf??o?eaz? naintea judec?torului ?i ncep a spune mprejurarea din cap?t, pe rnd fiecare; cum a venit ntmplarea de au c?l?torit mpreun?, de au stat la mas? mpreun?, cte pni a avut fiecare, cum a mncat drume?ul cel str?in la masa lor, deopotriv? cu dn?ii, cum le-a dat cinci lei drept mul??mit? ?i cum cel cu trei pni a g?sit cu cale s?-i mpart?.
Judec?torul, dup? ce-i ascult? pe amndoi cu luare aminte, zise celui cu dou? pni:
?i nu e?ti mul??mit cu mp?r?eala ce s-a f?cut, omule?
Nu, domnule judec?tor, zise nemul??mitul; noi n-am avut de gnd s? lu?m plat? de la drume?ul str?in pentru mncarea ce i-am dat; dar, dac-a venit ntmplarea de-a?a, apoi trebuie s? mp?r?im drept n dou? ceea ce ne-a d?ruit oaspetele nostru. A?a cred eu c? ar fi cu cale, cnd e vorba de dreptate.
Dac? e vorba de dreptate, zise judec?torul, apoi f? bine de napoie?te un leu istuialalt, care spui c-a avut trei pni.
De asta chiar m? cuprinde mirare, domnule judec?tor, zise nemul??mitul cu ndr?zneal?. Eu am venit naintea judec??ei s? cap?t dreptate, ?i v?d c? dumneata, care ?tii legile, mai r?u m? acufunzi. De-a fi s? fie tot a?a ?i judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume!
A?a ?i se pare dumitale, zise judec?torul lini?tit, dar ia s? vezi c? nu-i a?a. Ai avut dumneata dou? pni?
Da, domnule judec?tor, dou? am avut.
Tovar??ul dumitale, avut-a trei pni?
Da, domnule judec?tor, trei a avut.
Ud?tur? ceva avut-a?i vreunul?
Nimic, domnule judec?tor, numai pne goal? ?i ap? r?ce din fntn?, fie de sufletul cui a f?cut-o acolo, n calea trec?torilor.
Dinioarea, parc? singur mi-ai spus, zise judec?torul, c? a?i mncat to?i tot ca unul de mult; a?a este?
A?a este domnule judec?tor.
 
Acum, ia s? statornicim rnduiala urm?toare, ca s? se poat? ?ti hot?rt care ct? pne a mncat. S? zicem c? s-a t?iat fiecare pne n cte trei buc??i deopotriv? de mari; cte buc??i ai fi avut dumneata, care spui c? avu?i dou? pni?
?ese buc??i a? fi avut, domnule judec?tor.
Dar tovar??ul dumitale, care spui c? avu trei pni?
Nou? buc??i ar fi avut, domnule judec?tor.
Acum, cte fac la un loc ?ese buc??i ?i cu nou? buc??i?
Cincisprezece buc??i, domnule judec?tor.
C?i oameni a?i mncat aceste cincisprezece buc??i de pne?
Trei oameni, domnule judec?tor.
Bun! Cte cte buc??i vin de fiecare om?
Cte cinci buc??i, domnule judec?tor.
Acum, ?ii minte cte buc??i ai fi avut dumneta?
?ese buc??i, domnule judec?tor.
Dar de mncat, cte ai mncat dumneta?
Cinci buc??i, domnule judec?tor.
?i cte ?i-au mai r?mas de ntrecut?
Numai o bucat?, domnule judec?tor.
Acum s? st?m aici, n ceea ce te prive?te pe dumneta, ?i s? lu?m pe istalalt la rnd. ?ii minte cte buc??i de pne ar fi avut tovar??ul d-tale?
Nou? buc??i, domnule judec?tor.
?i cte a mncat el de toate?
Cinci buc??i, ca ?i mine, domnule judec?tor.
Dar de ntrecut, cte i-au mai r?mas?
Patru buc??i, domnule judec?tor.
Bun! Ia, acu? avem s? ne n?elegem ct se poate de bine! Vra s? zic?, dumneta ai avut numai o bucat? de ntrecut, iar tovar??ul dumitale, patru buc??i. Acum, o bucat? de pne r?mas? de la dumneta ?i cu patru buc??i de la istalalt fac la un loc cinci buc??i?
Taman cinci, domnule judec?tor.
Este adev?rat c? aceste buc??i de pne le-a mncat oaspetele dumneavoastr?, care spui c? v-a dat cinci lei drept mul??mit??
Adev?rat este, domnule judec?tor.
A?adar, dumitale ?i se cuvine numai un leu, fiindc? numai o bucat? de pne ai avut de ntrecut, ?i aceasta ca ?i cum ai fi avut-o de vnzare, deoarece a?i primit bani de la oaspetele dumneavoastr?. Iar tovar??ul dumitale i se cuvin patru lei, fiindc? patru buc??i de pne a avut de ntrecut. Acum, dar?, f? bine de napoie?te un leu tovar??ului dumitale. ?i dac? te crezi nedrept??it, du-te ?i la Dumnezeu, ?i las’ dac? ?i-a face ?i el judecat? mai dreapt? dect aceasta!
Cel cu dou? pni, v?znd c? nu mai are ncotro ?ov?i, napoie?te un leu tovar??ului s?u, cam cu p?rere de r?u, ?i pleac? ru?inat.
Cel cu trei pni ns?, uimit de a?a judecat?, mul??me?te judec?torului ?i apoi iese, zicnd cu mirare:
Dac-ar fi pretutindene tot asemenea judec?tori, ce nu iubesc a li cnta cucul din fa??, cei ce n-au dreptate n-ar mai n?zui n veci ?i-n pururea la judecat?.
Corciogarii, porecli?i ?i ap?r?tori, nemaiavnd chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de munc?, sau ar trebui, n toat? via?a lor, s? trag? pe dracul de coad?…
Iar societatea bun? ar r?mne nebntuit?.
  

 
Anecdot? publicat? prima oar? n Convorbiri literare, nr. 12, 1 martie 1883.

Etichete: , , ,

Ioan Roată şi Vodă Cuza

de Ion Creang?
1882
 

 
ntre ??ranii frunta?i care au luat parte, mpreun? cu boierii, cu episcopii ?i cu mitropolitul ??rii la Divanul ad-hoc din Moldova, n 1857, era ?i mo? Ion Roat?, om cinstit ?i cuviincios, cum sunt mai to?i ??ranii romni de pretutindeni. Numai atta, c? mo? Ion Roat?, dup? cte v?zuse ?i dup? cte p??ise el n via?a sa, nu prea punea temei pe vorbele boiere?ti ?i avea gdilici la limb?, adic? spunea omului verde n ochi, fie cine-a fi, cnd l scormolea ceva la inim?. A?a e ??ranul: nu prea ?tie multe. ?i mo? Ion Roat?, fiind ??ran, cum v-am spus, de?i se-nvrednicise a fi acum printre boieri, nu avea ascunz?tori n sufletul s?u.
 
n Divanul ad-hoc din Moldova erau boieri de toat? mna: ?i mai mari, ?i mai mici; ?i mai b?trni, ?i mai tineri; ?i mai nv??a?i, ?i mai nenv??a?i, cum i apucase timpul. ntre ace?ti din urm? erau de-alde b?trnul Alecu For?scu, poreclit ?i Tololoiu, Grigore Cuza ?i al?i c?iva de-alde ace?tia, care, ?inndu-se de obiceiurile str?mo?e?ti, n toate s?rb?torile ascultau cu evlavie slujb? bisericeasc? de la nceput pn? la sfr?it, cntnd ?i citind la stran? de-a valma cu dasc?lii ?i preo?ii bisericii; iar la zile mari, ca s? le ticneasc? veselia, mp?r?eau buc??ica de pine cu orfanii, cu v?duvele ?i cu al?i nevoia?i, cum apucar? din p?rin?i. Atta-i ajungea capul, atta f?ceau ?i ei pe vremea lor, Dumnezeu s?-i ierte ?i s?-i odihneasc?, unde-or fi acolo, c? bun? inim? mai aveau!
 
Dar s? ne ntoarcem iar la Divanul ad-hoc. Aici, ca n toate adun?rile de felul acestora, se f?cea vorb? mult?; ?i era lucru firesc s? se fac?, fiind n lupt? timpul de fa?? cu cel trecut, pentru cea mai dreapt? cauz? a neamului romnesc: Unirea, sfnta Unire!
 
Boierii cei mai tineri, crescu?i de mici n str?in?tate, numai cu fran?uzeasc? ?i nem?easc?, erau crtitori asupra trecutului ?i cei mai guralivi totodat?. Vorba, portul ?i apuc?turile b?trne?ti nu le mai veneau la socoteal?. ?i din aceast? pricin?, unii, n aprinderea lor, numeau pe cei b?trni: rugini nvechite, i?licari, strigoi ?i cte le mai venea n minte, dup? cum le era ?i cre?terea; d?, nv??a?i nu-s?…
 
Nu-i vorb? c? ?i n?tngia unor b?trni era mare. Uneori, cnd se mniau, d?deau ?i ei tinerilor cte-un ibri?in pe la nas, numindu-i: bonjuri?ti, duelgii, pantalonari, oameni sminti?i la minte ?i ciocoi nfumura?i, lep?da?i de lege, stric?tori de limb? ?i de obiceiuri. n a?a mponci?are de idei se aflau boierii b?trni cu tineretul din Divanul ad-hoc al Moldovei, cu toate c? ?i unii ?i al?ii erau pentru "Unire". Numai atta, c? b?trnii voiau "Unire" cu tocmal?, iar tinerii "Unire" f?r? socoteal?, cum s-a ?i f?cut.
 
Toate ca toatele, dar mare lupt? aveau unii dintre boierii tineri cu cuconul Alecu For?scu, care, una-dou?, i toloc?nea, mustrndu-i: ba c? nu vorbesc drept romne?te, cum vorbeau p?rin?ii lor, ci au corchezit graiul str?mo?esc, de nu-i mai n?elege nimene; ba c? "umbla?i cu ?urubele, s? ne trage?i butucul"; ba c? "face omul cu cineva o tov?r??ie ct de mic?, ?i tot urmeaz? nvoial? ntre p?r?i, iar nu a?a cu ochii nchi?i", c?ci, "dac? n-ai carte, n-ai parte", scurt? socoteal?; ba c?, "de cnd cu str?in?tatea, v-a?i nstr?inat ?i legea, ?i limba, ?i inima, ?i chiar dragostea s?tenilor; ?i dup? nep?sarea ?i risipa ce o facem, zvrlind banul pe lucruri de nimica, pu?in mai avem de nstr?inat, ?i nu-i departe vremea aceea, pe ct v?d eu. ntreba?i pe bie?ii nemernici de s?teni, s? spuie ei dac? mai cunosc cine le e st?pn. Au r?mas ca ni?te cini ai nim?nui, s?rmanii oameni! Cine se scoal? mai diminea??, acela e mai mare n sat la ei, de-i horopse?te ?i-i ?uh?ie?te mai r?u dect pe vite! Ciocoismul ?i str?inii s? tr?iasc?, ?i las’ pe dn?ii, c? ne scot ei la covrigi!" Ba c? "vai de ?ara care ajunge s-o puie copiii la cale"; ba c? "vorba mult?, s?r?cia omului", ?i, dac? li-i treaba de-a?a, fac? ei ce-or ?ti, c? el mai bine se duce acas?, c?-i plou? caii n spate ?i-i stau vitele cu din?ii la stele, din pricina slugilor, c?rora pu?in le pas? de munca st?pnului; ?i cte ?i mai cte n?zdr?v?nii de-alde aceste. Las’ pe b?trni s? te descnte ?i s? te judece ei, n legea lor, c? nu-?i mai trebuie alt pop?… ?i iaca a?a cu de-alde cuconul Alecu For?scu.
 
Acum vine alta la rnd. ntr-una din zile, cum vorbea frumos un boier dintre cei tineri, iaca ?i mo? Ion Roat? sare cu gura:
 
Ave?i bun?tate de vorbi?i mai moldovene?te, cucoane, s? ne dumerim ?i noi; c?ci eu, unul, drept v? spun, c? nu pricep nimica, p?catele mele!
 
Un oarecare boier ntmpin? atunci pe mo? Ion Roat?, zicndu-i cu glas poruncitor ?i r?ut?cios:
 
Dar ce nevoie mare este s? n?elegi tu, mojicule? Tac?-?i leoarba, dac-ai venit aici; c-apoi ntoarce-ne-vom noi acas?, ?i helbet! nu ?i-a lua nime din spate ce ?tiu eu… Auzi obr?znicie! Tu… cu optzeci de mii de f?lci de mo?ie, ?i el un ghiorlan c-un petic de p?mnt, ?i uite ce gur? face al?turea cu mine!…
 
Mo? Ion Roat?, sim?indu-se lovit pn? n suflet, r?spunde atunci cu glas plng?tor:
 
Dar bine, cucoane, dac? nu v-a fost cu pl?cere s? picepem ?i noi cte ceva din cele ce spune?i dumneavoastr?, de ce ne-a?i mai adus aici s? v? bate?i joc de noi? Ei, cucoane, cucoane! Puternic e?ti, megie? mi e?ti, ca r?ze? ce m? g?sesc, ?i ?tiu bine c? n-are s?-mi fie moale cnd m-oi ntoarce acas?, unde m? a?teapt? nevoile. Dar s? nu v? fie cu sup?rare, ia, palmele aceste ??r?ne?ti ale noastre, str?punse de p?l?mid? ?i pline de b?t?turi, cum le vede?i, v? ?in pe d-neavoastr? deatta amar de vreme ?i v? fac s? huzuri?i de bine. ?i mai mult dect atta: orice venetic, n ?ara asta, este oplo?it de dumneavoastr?, ?i-l privi?i cu nep?sare cum ne suge sngele, ?i t?ce?i ?i-l mbr??i?a?i! Numai noi, vite de munc?, v? suntem dragi ca sarea n ochi… Din mojici, din ghiorlani ?i din dobitoci nu ne mai scoate?i! Dumnezeu s? ne ierte, ?i s? ne ierta?i ?i dumneavoastr?, cucoane, dar cu adev?rat a?a este: v-a?i deprins a lua focul totdeauna cu minile noastre cele mojice?ti… ?i tot noi cei horopsi?i!
 
Sfnt s?-?i fie rostul, mo? Ioane, c? ai vorbit din durere, r?spunse atunci cuconul Alecu For?scu; ?i sunt fericit c? stai al?turea cu mine. Dect un bonjurist c-o mn? de nv???tur?, mai bine un ??ran cu un car de minte!
 
La aceste vorbe, mul?i dintre boieri s-au sim?it atin?i; cel cu pricina… a r?mas ca op?rit. Iar colonelul Alexandru Cuza a dat mna prietene?te cu mo? Ion Roat?.
 
n sfr?it, dup? multe dezbateri furtunoase urmate n Divanul ad-hoc, s-a ncuviin?at "Unirea", ?i apoi deputa?ii s-au ntors fiecare pe la vetrele lor.
 
Peste c?iva ani dup? aceasta, trecnd Cuza-vod? spre Bucure?ti, a poposit la Agiud, unde l-a ntmpinat o mul?ime de lume, ca pe un domnitor.
 
Printre lumea ce se nghesuia, cu treab?, f?r? treab?, iaca se z?re?te o hrtie flfind pe deasupra capetelor mul?imii, n vrful unei pr?jini. Cuza-vod?, n?elegnd c? trebuie s? fie vrun suflet nec?jit, face semn s? i se deschid? calea. ?i, cnd colo, un ??ran b?trn cade n genunchi dinaintea domnitorului, s?rutndu-i mna, cu lacrimile n ochi, ?i dndu-i o hrtie scris? pe toate fe?ele.
 
He, he! mo? Ion Roat?, prietenul ?i tovar??ul meu cel vechi din Divanul ad-hoc, lucru negndit! Ridic?-te, mo? Ioane, ?i spune-mi, f?r? sfial?, ce durere ai. ?i-a f?cut cineva vrun neajuns?
 
Mo? Ion Roat?, v?znd c?, dup? at?ia ani de zile, nu l-a uitat colonelul Alexandru Cuza ?i c? l-a primit cu atta bun?tate, a nceput a plnge cu hohot ?i a-l ruga s?-i citeasc? hrtia.
 
Vod?, fiind gata de plecare ?i v?znd c? hrtia lui mo? Roat? cuprinde mult? polologhie, zise cu blnde?e:
 
Spune, mo? Ioane, din gur? ce ai de spus, c? mai bine am s? n?eleg!
 
Atunci mo? Roat?, venindu-?i n sine, ncepe a se jelui cum urmeaz?:
 
Luminarea-voastr?! De cnd cu p?catul cel de "ad-hoc", n-am mai avut zi bun? cu megie?ul meu cel puternic, st?pnul unei mo?ii foarte mari, pe care-l cuno?ti m?ria-ta. N-am gndit, nenorocitul de mine, c? dumnealui, un boier a?a de mare, putred de bogat ?i cu nv???tur?, s?-?i pun? mintea cu unul ca mine, de la ni?te vorbe nesocotite ce le-am zis ?i eu atunci, ntr-un necaz. Numai Dumnezeu s?-i dea s?n?tate ?i bine, dar amarnic m-a lovit n avere ?i n cinste! Crede, m?ria-ta, c? nici eu n-am fost a?a de sec, ntre cei de-o seam? cu mine. Dar, de cum am ajuns acas?, goan? ?i prigoan? pe capul meu, din partea boierului, n tot felul.
 
nti ?i-nti, a pus nadins pe feciorii boiere?ti s?-mi caute pricin? ?i s? m? aduc? la sap? de lemn. ?i ace?tia, ca oameni f?r? judecat? ?i pizma?i, f?ceau toate chipurile satanice?ti, sau ei de-a dreptul, sau prin al?ii, cum s? dea viti?oarele mele m?car de-un pas pe mo?ia boiereasc?; ?-apoi, sub cuvnt c? au f?cut stric?ciune, s? mi le poat? ucide f?r? nici o cru?are! ?i ast?zi mpu?c?-i porcii; mine, vacile ?i boii; poimine, c?i?orii; n alt? zi ie-i oile dinapoi cu gr?mada ?i du-le la curte. ?i po?i nchipui, m?ria-ta, ce urgie grozav? era pe capul meu!
 
V?znd eu de la o vreme c? nu mai nceteaz? cu jafurile, mi-am luat inima-n din?i ?i m-am dus la boier s? m? jeluiesc. ?i boierul, n loc de un cuvnt bun, m-a scuipat drept n obraz, de fa?? cu slugile sale ?i cu al?i oameni ce se aflau atunci la curte, nct am crezut c? a c?zut cerul pe mine de ru?ine! Ba nc? m-a ?i amenin?at c? alt? dat?, de mi-a mai c?lca piciorul n ograda boiereasc?, are s? porunceasc? s? m? ntind? la scar? ?i s? m? bat? cu biciul! ?i cu rnduiala asta, m?ria-ta, n c?iva ani de zile m-a calicit cu des?vr?ire, ?i mi-a ridicat ?i cinstea, care pentru mine a fost cel mai scump lucru!
 
Cuza-vod? a stat neclintit ?i s-a uitat ?int? la mo? Ion Roat?, ct a vorbit el. ?i cnd a ispr?vit vorba, vod? i-a pus dou? fi?icuri de napoleoni n mn?, zicndu-i cu bun?tate:
 
?ine, mo? Ioane, acest mic dar de la mine, ?i ntmpin?-?i nevoia, de azi pe mine, cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier las?-l n judecata lui Dumnezeu, c?ci "El nu bate cu ciomagul".
 
Lui mo? Ion Roat? i se umplur? din nou ochii de lacrimi, ?i, s?rutnd mna lui vod?, ca semn de mul?umire, zice oftnd:
 
Dar cu ru?inea ce mi-a f?cut, cum r?mne, m?ria-ta?
 
Cu ru?inea, iaca a?a r?mne, mo? Ioane, zise Cuza-vod?, s?rutndu-l pe un obraz ?i pe altul, n fa?a mul?imii adunate acolo. Du-te ?i spune s?tenilor dumitale, mo? Ioane, c?, pe unde te-a scuipat boierul, te-a s?rutat domnitorul ??rii ?i ?i-a ?ters ru?inea.

Etichete: , , ,

Moş Ion Roată şi Unirea

de Ion Creang?
 

La 1857, pe cnd se ferbea Unirea n Ia?i, boierii moldoveni liberali, ca de-alde Costache Hurmuzachi, M. Kog?lniceanu ?i al?ii, au g?sit cu cale s? cheme la Adunare ?i c?iva ??rani frunta?i, cte unul din fiecare jude?, spre a lua ?i ei parte la facerea acestui m?re? ?i nobil act na?ional. Cum au ajuns ??ranii n Ia?i, boierii au pus mn? de la mn?, de i-au ferchezuit frumos ?i i-au mbr?cat la fel, cu cheburi albe ?i cu?me nou?, de se mirau ??ranii ce berechet i-a g?sit. Apoi, se zice c? i-ar fi dat pe sama unuia dintre boieri s? le ?ie cuvnt, ca s?-i fac? a n?elege scopul chem?rii lor la Ia?i.
 
Oameni buni, ?ti?i pentru ce sunte?i chema?i aici, ntre noi? zise boierul cu blnde??.
 
Vom ?ti, cucoane, dac? ni-?i spune, r?spunse cu sfial? un ??ran mai b?trn, sc?rpinndu-se n cap.
 
Apoi, iaca ce, oameni buni: de sute de ani, dou? ??ri surori, cre?tine ?i megie?e, Moldova noastr? ?i Valahia sau ?ara Munteneasc?, de care poate-?i fi auzit vorbindu-se, se sf?ie ?i se m?nnc? ntre dnsele, spre cumplita urgie ?i peire a neamului romnesc. ??ri surori ?i cre?tine, am zis, oameni buni; c?ci, precum ne nchin?m noi, moldovenii, a?a se nchin? ?i fra?ii no?tri din Valahia. Statura, vorba, hrana, mbr?c?mintea ?i toate obiceiurile cte le avem noi le au ntocmai ?i fra?ii no?tri munteni . ??ri megie?e, am zis, oameni buni; c?ci numai pr?ua?ul Milcov, ce trece pe la Foc?ani, le desparte. "S?-l sec?m dar dintr-o sorbire" ?i s? facem sfnta Unire, adic? nfr??irea dorit? de str?mo?ii no?tri, pe care ei n-au putut s-o fac? n mprejur?rile grele de pe atunci. Iaca, oameni buni, ce treab? cre?tineasc? ?i frumoas? avem de f?cut. Numai Dumnezeu s? ne-ajute! n?eles-a?i, v? rog, oameni buni, pentru ce v-am chemat? ?i dac? ave?i ceva de zis, nu v? sfii?i; spune?i verde, moldovene?te, ca la ni?te fra?i ce v? suntem; c? de-aceea ne-am adunat aici, ca s? ne lumin?m unii pe al?ii ?i Dumnezeu s? ne lumineze pe to?i cum a ?ti el mai bine!
 
n?elegem, cucoane, a?a a fi, r?spunser? c?iva ??rani mai ru?ino?i; c?, d?, nu-?i ?ti dumnevoastr? ce-i pe lume, noi, ??r?nimea de la coarnele plugului, avem s? ?tim ce-i bine ?i ce-i r?u?…
 
Ba eu, drept s? v? spun, cucoane, n-am n?eles! cic? zise cu ndr?zneal? unul dintre ??rani, anume Ion Roat?. ?-apoi, chiar dac? ne-am pricepe ?i noi la cte ceva, cine se mai uit? n gura noastr?? Vorba ceea, cucoane: "??ranul, cnd merge, trop?ie?te, ?i cnd vorbe?te, hodoroge?te", s? ierte cinstit? fa?? dumnevoastr?. Eu socot c? treaba asta se putea face ?i f?r? de noi; c?, d?, noi ?tim a nvrti sapa, coasa ?i secera, dar dumnevoastr? nvrti?i condeiul ?i, cnd vre?i, ?ti?i a face din alb negru ?i din negru alb… Dumnezeu v-a d?ruit cu minte ca s? ne pov??ui?i ?i pe noi, prostimea…
 
Ba nu, oameni buni; s-a trecut vremea aceea, pe cnd numai boierii f?ceau totul n ?ara aceasta ?-o storceau dup? plac. Ast?zi to?i, de la vl?dic? pn? la opinc?, trebuie s? lu?m parte la nevoile ?i la fericirea ??rii. Munc? ?i c?tig, datorii ?i drepturi pentru to?i deopotriv?.
 
Le spuse boierul apoi despre originea romnilor, cum ?i de cine au fost ei adu?i pe aceste locuri; despre suferin?ele lor ?i cum au ajuns a fi dezbina?i ?i mpr??tia?i prin alte ??ri. Le d? el pilde cte ?i mai multe: cu smocul de nuiele, cu taurii nvr?jbi?i ?i, n sfr?it, se sile?te bietul cre?tin din r?sputeri a-i face s? n?eleag? care sunt roadele binef?c?toare ale Unirii, aducndu-le aminte c? tot "pentru unirea tuturor" se roag? ?i sfnta biseric?, n toate zilele, mai bine de 1.850 de ani.
 
Ei, oameni buni, cred c? acuma a?i priceput!
Priceput, cucoane, ct se poate de bine, r?spunser? mai to?i. Dumnezeu s? v? ajute la cele bune!
Ba eu tot nu, cucoane, r?spunse mo?ul Ion Roat?.
Dumnezeu s? m? ierte, mo? Ioane, dar dumneta, cum v?d, e?ti cam greu de cap; ia haidem n gr?din?, s? v? fac a n?elege ?i mai bine. Mo? Ioane, vezi colo, n ograd? la mine, bolovanul cel mare?
l vedem, cucoane.
Ia f? bine ?i ad?-l ici, lng? mine, zise boierul, care ?edea acum pe un jil? n mijlocul ??ranilor.
S-avem iertare, cucoane, n-om putea, c? doar acolo-i greutate, nu ?ag?.
Ia cearc? ?i vezi.
 
Mo? Roat? se duce ?i vrea s? ridice bolovanul, dar nu poate.
 
Ia du-te ?i dumneta mo? Vasile, ?i dumneta, bade Ilie, ?i dumneta, bade Pandelachi.
 
n sfr?it, se duc ei vro trei-patru ??rani, urnesc bolovanul din loc, l ridic? pe umere ?i-l aduc lng? boier.
 
Ei, oameni buni, vede?i? S-a dus mo? Ion ?i n-a putut face treaba singur; dar cnd v-a?i mai dus c?iva ntr-ajutor, treaba s-a f?cut cu u?urin??, greutatea n-a mai fost aceea?i. Povestea cntecului:
 
Unde-i unul nu-i putere,
La nevoi ?i la durere;
Unde-s mul?i, puterea cre?te,
?i du?manul nu spore?te.
 
A?a ?i cu Unirea, oameni buni! Crede?i dumnevoastr? c?, de-a ajuta Dumnezeu a se uni Moldova cu Valahia avem s? fim numai at?ia? Fra?ii no?tri din Transilvania, Bucovina, Basarabia ?i cei de peste Dun?rea, din Macedonia ?i de prin alte p?r?i ale lumii, numai s? ne vad? c? tr?im bine, ?i ei se vor bucura ?i ne vor iubi, de n-or mai ndr?zni du?manii, n vecii vecilor, a se lega de romni. D-apoi fra?ii no?tri de snge: fran?ujii, italienii, spaniolii ?i portughezii, ce a?teapt? La orice ntmplare, Doamne fere?te, stau gata s?-?i verse sngele pentru noi… Unirea face puterea, oameni buni. Ei, acum cred c-a?i n?eles ?i r?sn?eles.
 
Ba eu unul, s? ierta?i dumnevoastr?, cucoane, nc? tot n-am n?eles, r?spunde mo? Roat?.
 
Cum se face asta, mo? Ioane? Mai bine ce v-am t?lm?cit, ?i un copil putea s? n?eleag?.
 
Mai a?a, cucoane, r?spunser? ceilal?i.
 
Mo? Ioane, zise acum boierul, cam tulburat de mult? oboseal?, ia spune dumneta, n legea dumitale, cum ai n?eles, cum n-ai n?eles, de cnd se face atta vorb?; s? auzim ?i noi!
 
D?, cucoane, s? nu v? fie cu sup?rare, dar de la vorb? ?i pn? la fapt? este mare deosebire… Dumnevoastr?, ca fiecare boier, numai ne-a?i poruncit s? aducem bolovanul, d-ar n-a?i pus um?rul mpreun? cu noi la adus, cum ne spunea?i dinioarea, c? de-acum to?i au s? ieie parte la sarcini: de la vl?dic? pn? la opinc?. Bine-ar fi dac-ar fi a?a, cucoane, c? la r?zboiu napoi ?i la poman? n?val?, parc? nu prea vine la socoteal?… Iar de la bolovanul dumnevoastr? am n?eles a?a: c? pn? acum noi, ??ranii, am dus fiecare cte-o peatr? mai mare sau mai mic? pe umere; ns? acum suntem chema?i a purta mpreun? tot noi, opinca, o stnc? pe umerele noastre… S? dea Domnul, cucoane, s? fie altfel, c? mie unuia, nu mi-a p?r? r?u.
 
La aceste vorbe, ??ranii ceilal?i au nceput a strnge din umere, a se uita lung unul la altul ?i a zice:
 
Ia, poate c? ?i Roat? al nostru s? aib? dreptate!…
 
Iar boierul, lundu-i nainte cu glume, a nghi?it g?lu?ca ?i a t?cut molcum.
 

 

 

Etichete: , , ,

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X